Har ni behov av en OVK

Har ni ett hus eller en byggnad och behöver göra en OVK? Då är det bra att anlita ett OVK företag som kan utföra denna åt er. OVK är obligatorisk ventilationskontroll, och det är något som måste göras i nya byggnader innan de börjar användas samt att det även ska göras kontroller på byggnader och hus som har ventilationssystem. Man bör göra en OVK vart tredje till sjätte år, det beror på vad för typ av lokal det är. 

Vart tredje år är det bland annat förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en FT-, FTX-ventilation som ska kontrolleras. De som ska ha OVK vart sjätte år är som flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en S- eller F-ventilation. Detta har bestämts och står i Plan-och bygglagstiftningen.

Anlita ett företag för att få obligatorisk ventilationskontrollen gjord

Om ni låter ett OVK företag göra er obligatoriska ventilationskontroll, så kan ni vara säkra på att den blir korrekt utförd. Syftet bakom denna kontroll är att se till att alla ventilationssystem fungerar så som de bör. En OVK ska utföras av en kontrollant som är certifierad för att göra dessa kontroller. 

Det har funnits ett krav på att göra OVK på byggnader sedan 1991. Den som är ansvarig för att kontrollen ska utföras är den som äger byggnaden. Så har du en fastighet av något slag, se till att göra dina OVK regelbundet med hjälp av en sakkunnig och certifierad funktionskontrollant.